Weles 40-41

partner webu

spřízněné weby

a další

EDITORIAL

Už dlouho jsme chtěli přes plot nahlédnout do jiných než literárních zahrádek. Pod různě umnými pracovními názvy jako „nová média“ či „literatura v jiných médiích“ jsme pomalu skládali materiál pro číslo, které by se kontaktům literatury s dalšími oblastmi, žánry či médii věnovalo pokud možno z co nejvíce stran. Ve stejné době vznikl nápad věnovat se takzvaným pokleslým žánrům – krvákům, horrorům, komiksům, erotické literatuře... Postupně se ukázalo, že obě témata mají ledacos společného, a že by jejich spojením mohl vzniknout lákavě pestrý Weles. Na číslo však bylo shromážděno příliš mnoho, a tak Vám opět předkládáme dvojčíslo.

V oddíle Poezie představujeme autory, kteří primárně publikují na internetu: Pomerančová, Egil, šedé, drfaust, holger, vřes, paryb, tuik. Poesie byla a je zhudebňována a naopak texty písní byly a jsou často skvělou poesií, svědčí o tom jak partitury Petra Čichoně, tak texty Vladimíra Merty, patrona tohoto čísla. V oddíle Próza najdete dalšího z internetových autorů – rohoze, po dramatizaci volající povídku Jakuba Šofara, dramatizace již realizované Norbertem Holubem, a to z textů a života Jana Zábrany, a nakonec ukázku z filmového scénáře (i s odborným komentářem) Kosmovi ďáblové.

Samostatný oddíl má v tomto Welesu komiks. Komiksy Jana Lastomírského a Víta Ondráčka mají společnou inspiraci psaným textem – povídkou, básní, článkem v časopise či na propagačním letáku… Další komiks najdete v rubrice Krajinomalby – Tomáš Kučerovský exkluzivně pro Weles komentuje komiksový festival BICOF v Koreji. A ještě jednou komiks – Lela Geislerová doprovází celé dvojčíslo skicami ze svého bohatého skříňového archivu. Pásmo je zasvěceno nedávno zesnulému Odillovi Stradickému ze Strdic, jehož Gesto torza, tj. výběr z literárních torz, je natolik svérázné, že jakýkoliv komentář je jaksi nadbytečný. Obsáhlý je oddíl Studie. Radim Kopáč se ptá: Pohlavní sklony v pořádku? Nejde o žádný pokus o indiskreci, nýbrž o čtivý text o tom, co erotického se psalo, když se nesmělo publikovat (tj. v letech 1948–1989). Dvě drobnější studie Lenky Zogatové se věnují poetry slamu a Ananasu – jednomu z nejznámějších představení Ochotnického kroužku.

Přesahům literatury jinam či jejím odrazům jinde se věnuje i recenzní rubrika, ve které si kromě tradičních recenzí na knihy můžete přečíst například také o televizním cyklu Česko jedna báseň, o Klaunech z Třiceti případů majora Zemana, o CD s poezií (Staněk, Vítrholc, Jirous), brněnské Skácelově kašně či dekadentních happeninzích Vyžvejklé Bambule. Víte co je to juxtapozice či klozura? Věřte či nevěřte, i to patří ke komiksu. Ale ať už věříte či ne, hlavně prosím vás čtěte!

Petr Čermáček

 

OBSAH

POESIE

Pomerančová: Ztratil se kocourek, slyší na jméno kočička
Egil: Světlo se drolí jak přeschlý tabák
šedé: Dokonale podepřený sad
drfaust: Překonat sílu magnetu
holger: Ignorovat brody
vřes: Jako obvykle
paryb: Adaptace na tmu
tuik: Míchali jsme to drátem
Petr Čichoň: From Prusian Ballads
 

WELESŮV DEBUT

Pavlína Pulcová: Odlesk

 

PRÓZA

rohoz: Zlaté prasátko
Jakub Šofar: Pokus o dvojku (tedy kapitolu)
Norbert Holub: "Jsem o pět let mladší než Hurvínek" (Tři autorské obrazy dramatizace textů Jana Zábrany)
David Slabý, Richard Malatinský: Kosmovi ďáblové (Ukázka z filmového scénáře)
Petr Kopal: Kosmova kronika multimediální: film, TV, DVD, web...

 

KOMIKS

Petr Čermáček: Když se řekne komiks...
Ján Lastomírsky: Když se u nás řekne komiks
Vít Ondráček: Progrese a úzdrava v závislosti na alkoholu
Ján Lastomírsky: Bílá hůl ráže 7,62
Vít Ondráček: Vieme čo chceme; 26. ledna 1999; Beauty Day ve dvou

 

PÁSMO

Odillo Stradický ze Strdic: Gesta torza

 

KRAJINOMALBY

Tomáš Kučerovský: Korea

 

STUDIE

Radim Kopáč: Pohlavní sklony v pořádku
Lenka Zogatová: Poezie pozor! Čelem vzad! Kupředu, levá!
Lenka Zogatová: Ananas – Medium – fox thriller 1959

 

WELESŮV VÝTVARNÍK

Lela Geislerová: Zvířátka

 

PŘEKLADATELSKÁ HUŤ

Rafał Wojaczek: Nikdy neotvírat okna (v překladech Violy Fischerové, Jana Fabera, Norberta Holuba a J. A. Pitinského)
Bohdan Zadura: Nikoho nezajímá, co vezeš (v překladu Libora Martinka)

 

ŠRAMOTY

Vladimír Šrámek: Svatební noc

 

TELEGRAFICKĚ RECENZE

Petr Odehnal: Především ženská žeň
Norbert Holub: Mezi televizí a kašnou

 

RECENZE

 

UKÁZKY