Weles 48-49

partner webu

spřízněné weby

a další

Co má psát o válce člověk, který byl ve výcviku velice špatným vojákem a v případě vypuknutí ozbrojeného konfliktu by asi padl hned první den? Co tedy může říci, pokud si nechce užvaněně hrát na záložáka strejcovsky vzpomínajícího u piva na mládí v maskáčích?
Snad ocitovat několik veršů básníků, kteří prošli peklem války nebo očistcem mnohaměsíční vojny s gumáckou buzerací a mazáckou šikanou či alespoň empatickou výhní své imaginace, a přeci jenom přidat několik stručných poznámek, zřejmě nikoliv originálních, ale zopakovaných zde pro svou závažnost.

...

I ti, kteří válku fyzicky přežili, jsou jí poznamenáni. Moderní medicína má pro veteránské pacienty mimo jiné diagnózu PTSP (postraumatická stresová porucha), která se rozvíjí u lidí prodělavších závažnou akutní stresovou situaci, jakou je například bombardování, plynový útok, autonehoda, znásilnění apod. Voják navíc žije nejen v akutním, ale i v chronickém stresu akcentovaném nevyspáním, hladověním, extrémní fyzickou námahou a zimou. Umělci věnující se válečným tématům jsou často chtě nechtě ovlivněni propagandou, svou roli hraje i autocenzura a samotné umělecké žánry, které mají svoje pravidla a většinou si nemůžou svého čtenáře (diváka) dovolit znechutit. Ani potenciální estétské nařčení z naturalismu či vulgarity nelze nebrat v potaz.

...

Norbert Holub: Básník a válka

 

OBSAH

Blok Válka, vojna: Norbert Holub, Hana Zemčíková, K. J. Aurora, Alexandr Jánský, Petr Hrbáč, Robert Fajkus, Josef Zajíček, Maxim Harecki, Max Kodíček.

Poezie: Petr Král, Zdeněk Volf, Jan Suk, Martin Černer.

Welesův debut: Peter Prokopec.

Próza: František Všetička. Gramofon: Vladimír Merta.

Pásmo: Martin Reiner.

Krajinomalby: Mořic Klein. Moták: Josif Brodskij, Hassan Bajev.

Polská chlévská lyrika v překladech Libora Martinka.

Překladatelská huť: Alexandr Jakovlevič Rozenbaum v překladu Norberta Holuba.

Výtvarný doprovod: děti ze ZvŠI v Ořechově u Brna.

Fotografie: Jinndřich Štreit.

Šramoty. Recenze.