Vydali jsme »WELES 60-61

 

Vydali jsme »Jiří Staněk: OSTŘÍ

O Welesu

partner webu

spřízněné weby

a další

Literární revue Weles je časopis, který se chce primárně věnovat nejnovější české poezii a próze. Reflektuje ovšem i literaturu cizojazyčnou (rubriky Překladatelská huť a Patron), pozornost věnuje také kritické reflexi (rubriky Studie, Kritiky, Telegrafické recenze a Recenze).

Poetický magazín Weles vydávali zprvu Bogdan Trojak a Vojtěch Kučera jako neprodejné tisky, od podzimu roku 1996 jej vydávalo občanské sdružení Wendryňská literárně-estetická společnost. Weles vycházel původně ve Vendryni a v Třinci, v roce 2001 se redakce definitivně přestěhovala do Brna. Nyní (od roku 2007) je vydavatelem časopisu občanské sdružení Weles usilující o rozvoj literárního života na Moravě a ve Slezsku a i v dalších regionech. Šéfredaktorem byl po Vojtěchovi Kučerovi Miroslav Chocholatý, v letech 2008–2010 Ondřej Slabý, 2011–2014 Petr Čermáček a od dubna 2015 znovu Miroslav Chocholatý.

SOUČASNÁ PODOBA REVUE

Od  roku 2003 vychází čtyři čísla ročně (příležitostně spojována do obsáhlejších dvojčísel) o rozsahu 130–140 stran zvětšeného formátu B5 (typ papíru volumen, fotografická příloha v rozsahu cca 10 stran je na matné křídě). Náklad jednoho čísla je nyní 500 kusů. Časopis je členěn na část věnovanou původní a překladové tvorbě (2/3 obsahu) a na část vymezenou teoretickým a jiným příspěvkům z oblasti literární vědy.

V rubrikách Poezie a Próza představujeme přední autory současné literární scény s spolu s těmi, kteří na svůj výraznější debut teprve čekají. Právě poskytování prostoru neetablovaným autorům (a uvádění je do literárního procesu) patří k základním cílům našeho periodika. Z českých literárních časopisů se přitom zřejmě nejobsáhleji věnujeme poezii.

V rubrice Pásmo nabízíme vždy širší netradiční profil některé z výrazných osobností současné české literatury, přičemž takto představujeme spíše autory mladší a střední generace. 

Postřehům týkajícím se ostatních krajů a krajin, zápiskům z blízkých i dalekých cest je věnována rubrika Krajinomalby.

Rubriky Studie, Telegrafické recenze a Recenze vyplňují příspěvky z oblasti literární kritiky či publicistiky, které mapují aktuální dění současné české literatuře.

V rubrice Překladatelská huť publikujeme nové překlady básní či próz spolu s originály se záměrem představovat osobnosti a tvorbu současných evropských literatur a také dát možnost zblízka nahlédnout do překladatelského řemesla.

Časopis dává dále prostor ukázkám z tvorby současných českých výtvarníků a fotografů, v posledních letech např. G. Albrechtové, F. Hubatky, S. Krupaře, M. Machata, I. Malijevského, M. Myšky, V. Ondráčka, D. Davida, P. Pazdery Payna, P. Piekara, V. Rybákové, O. Slabého, J. Slováka,  J. Cágy, D. Židlického, L. Geislerové, D. Sahánkové... 

Společně s tvorbou revue Weles a jeho knižních příloh či almanachů, realizujeme veřejné prezentace na večerech poezie nejen v ČR (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem, Český Těšín, Třinec, Vsetín, Nezdenice), ale i na Slovensku a v Polsku.

Revue i námi vydané knihy jsou pravidelně recenzovány či jinak reflektovány tiskem (řada ohlasů v MF DNES, Lidových novinách, Salonu – literární příloze deníku Právo, Moravskoslezském dni, Svobodě, Rovnosti, Hostu, Tvaru), rozhlasem (pravidelné pořady na stanici Vltava a Českém rozhlase Brno a Olomouc) i televizí (ČT 2). Pozornost nám věnují i představitelé akademické obce, setkání se studenty na univerzitách, spolupráce vysokoškolských pedagogů s naším časopisem a přednášky našich redaktorů na univerzitách v zahraničí jsou stále častější (Rakousko, Německo, Francie, Polsko, Estonsko, Slovensko a Slovinsko). Výběr z recenzí najdete na tomto webu v rubrice O Welesu napsali.

 

Základní cíle občanského sdružení Weles

- zlepšení podmínek pro rozvoj literárních aktivit na Moravě i v dalších částech České republiky;

- zabývá se editorskou a vydavatelskou činností, v jejímž rámci vydává vlastní literární časopis;

- organizuje literární večery, zvláště čtení poezie, autorská setkání a výstavy; usiluje o propagaci literárního dění v denním tisku a ostatních médiích;

- získává finanční prostředky pro tuto činnost.